RANA200 | RANA350 | RANA500 | HAWK | Ostraňovač žuvačiek | Príslušenstvo | Kontakty

© 2015
Vysokotlakové čistiace zariadenia
200 bar / 13l
350 bar / 15l
500 bar / 15l50 - 200 bar
12,5 l/min
400V/50Hz/16A
30 - 350 bar
15 l/min
400V/50Hz/32A
50 - 500 bar
15 l/min
400V/50Hz/32A

Odstraňovač
žuvačiek
Poly-2
Vysokotlakové piestové čerpadlá
Vysokotlakové
piestové čerpadlá